Concursul este adresat celor pasionați de fotografie care au dorința și ambiția de a reda un mesaj vizual puternic în scopul prevenirii și combaterii discriminării în baza criteriilor de: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar, contribuind astfel la crearea unei societăți bazate pe principiile egalității, nediscriminării, diversității, toleranței, incluziunii și lipsei de prejudecăți.

Condițiile concursului:

Fiecare participant poate înscrie maxim 3 fotografii realizate în format digital. Acestea vor fi expediate prin e-mail sau transfer, în format digital, cu o dimensiune minima de 2400 pixeli. Nu se accepta fotografii tipărite sau în format panoramic. Titlurile fotografiilor digitale trebuie sa conțină numele fotografului și denumirea imaginii.

Fotografiile câștigătoare vor fi premiate, expuse și promovate pe paginile web ale organizatorilor, precum  și în cadrul expozițiilor ce urmează a fi organizate în toamna anului curent, la Chișinău și în regiunile țării.   Organizatorii acceptă modificările digitale ale fotografiei, daca acestea sunt necesare în exprimarea mesajului.

Organizatorii concursului Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și Institutul de Politici Publice nu vor percepe taxa de înscriere, asumându-și costurile competiției. Concursul este adresat tuturor doritorilor de a participa atât din țară, cât și din afara ei.

Data limită până la care se accepta trimiterea fotografiilor este 21 septembrie 2016,  miercuri, ora 18:00.

Înscrierea se va face prin e-mail la adresa maria_stratan@ipp.md sau allacodreanu@gmail.md. Mesajul trebuie să conțină: numele/prenumele autorului, localitatea, maxim 3 fotografii, denumirea,  comentariile fotografiilor nu sunt obligatorii și pot fi incluse după necesitate, la discreția autorului.

Drepturile de autor ale tuturor fotografiilor înscrise trebuie să fie deținute de participantul la concurs.

Prin înscrierea la concurs participanții își exprimă consimțământul și permit organizatorilor de a folosi fotografiile înscrise în concurs, pentru promovarea în materialele de vizibilitate, paginile web sau în presă a concursului. Totodată, organizatorii vor putea utiliza și pe viitor  fotografiile participante la concurs, în realizarea materialelor non-comerciale de comunicare și promovare, precum ar fi: calendare, afișe, broșuri,  etc.  Consimțământul este acordat cu titlul gratuit.

La rândul său organizatorii, se angajează să respecte dreptul moral al fiecărui autor, precum dreptul la paternitate, dreptul la nume și dreptul la respectarea integrității creației.

Participanții la concurs se angajează să nu afecteze drepturile  altor persoane.

Mai multe informații despre concurs, dar și despre activităţile de eliminare a discriminării și asigurarea egalității găsiți pe www.egalitate.md sau la numărul de telefon: 022 27-67-85.

 

NOTĂ: Concursul este realizat în cadrul campaniei de informare al proiectului ”Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile” realizat de către IPP în parteneriat cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii din Republica Moldova. Proiectul este susținut financiar de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de către Fundația Soros-Moldova.

 

Buletinul informativ Nr.6

bul 6

POZA IPP