Stimați reprezentanți ai ONG-urilor,

Acum aveți posibilitatea de a fundamenta deciziile examinate de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității printr-un instrument online: Amicus Curiae. 

Un nou caz de presupusă discriminare pe criteriul de dizabilitate este examinat de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. De asemenea, Consiliul are în procedură un dosar de discriminare manifestată prin hărțuire, acces la justiţie și refuz în acomodarea rezonabilă pe criteriul de dizabilitate.
Expediați online, până pe 24 noiembrie 2016, un Amicus Curiae pe marginea cazului audiat, sub forma unei opinii juridice, depoziții, raport sau orice alt format care îl considerați relevant.
Instrumentul online este creat în cadrul proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”, finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și co-finanțat de către Fundația Soros-Moldova.
Pentru mai multe detalii a cazului audiat accesați link-ul de mai jos:
ONG_Amicus Curiae

 

ONG_Amicus Curiae