Institutul de Politici Publice din Republica Moldova împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, au organizat trei sesiuni de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării, în perioada 2-5 noiembrie. Sesiunile de training au fost destinate celor 45 de experți și reprezentanți ai societății civile care activează în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, atît  la nivel național, cît și la nivel local.

Cursul de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării a urmărit obiectivul de a consolida capacitățile reprezentanților organizațiilor societății civile și a experților independenți privind monitorizarea aplicării politicilor de prevenire și combatere a discriminării, și acordarea asistenței victimelor discriminării; de a crește nivelului de cooperare între Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, și reprezentanții societății civile locale; și nu în ultimul rând, de a crea parteneriate solide între sistemului național din Republica Moldova și cel din România privind prevenirea și combaterea discriminării.

Participanții – reprezentanți a ONG-urilor naționale și locale de profil, care activează și prestează servicii pentru persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane cu HIV/SIDA, migranți, femei, minorități etnice, sexuale, religioase, cât și reprezentanți ai instituțiilor mass-media, au avut posibilitatea să înțeleagă mai bine conceptul nediscriminării, aspectele Legii nr. 121 cu privirea la asigurarea egalității și să se informeze privind atribuțiile, jurisprudența și cauzele examinate de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE). De asemenea, participanții la training au aflat mai multe despre criteriile de identificare a potențialelor cazuri de încălcare a drepturilor și de discriminare a grupurilor vulnerabile, despre elementele cheie ale unei plângeri privind presupuse acte de discriminare. Acest ultim aspect a fost atins prin analiza mai multor studii de caz, care au vizat anumite tipuri și forme de discriminare.

Implementarea principiului egalității de şanse și al nediscriminării rămîne o provocare permanentă în Republica Moldova, de aceea, este necesară crearea unei mase critice de cetățeni care să promoveze zilnic toleranța, statul de drept, integrarea, acceptarea și respectarea diferențelor de orice fel. În acest context, participanții prezenți la training au recunoscut că o sursă importantă a inegalităţii şi discriminării rămîne a fi pasivitatea cetăţenilor și a statului, iar orice schimbări în acest sens reprezintă un proces de lungă durată, care presupune o analiză și o recunoaștere a propriilor valori și temeri.

O altă constatare principală adusă în cadrul sesiunilor de training este faptul că prevederile legale ale Republicii Moldova în domeniul nediscriminării sunt bune, dar există probleme la nivel de implementare, care rezidă din lipsa competenței CPPEDAE de a sancționa și penaliza direct persoanele care au comis fapte de discriminare. În cadrul discuțiilor, s-a ajuns la concluzia că mai multe eforturi trebuie orientate și coordonate în această direcție. În același timp, este important de a analiza cum se creează stereotipuri și prejudecăți la nivel individual și social și de a înțelege cum să gestionăm situațiile asociate pentru a nu încălca drepturi fundamentale ale omului.

Spre finalul cursului, participanții au înțeles că nediscriminarea este un principiu constituțional fundamental, iar aplicarea unui tratamentul egal înseamnă evaluarea tuturor persoanelor în mod obiectiv, dar cu recunoașterea diferențelor ce rezultă din criteriile în raport cu care se discriminează. Aplicarea unui sistem dual ar trebui să înceteze pentru că afectează funcționalitatea persoanelor discriminate și a societății per ansamblu.

Nediscriminarea este un principiu de drept aflat într-o continuă evoluție, fapt determinat de particularitățile diversității umane. De aceea, oamenii ar trebui judecați după abilități. Doar atunci ar dispărea influența diferitor factori personali și de mediu care limitează accesibilitatea, integrarea, acceptarea și respectarea diferențelor de orice fel.

Menționăm că sesiunile de training au fost organizate în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”, finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Proiectul are drept scop dezvoltarea în Republica Moldova a unui sistem independent și eficace de prevenire și de combatere a discriminării.

Mai multe informații veți găsi în Buletinul Informativ realizat de IPP Moldova: Newsletter_Nr.2

Newsletter_Nr.2-page-001

2015-11-02 14.21.54