”Oricine poate fi victimă a discriminării, important este să realizezi că ai fost victimă și să știi cum să acționezi”, a susținut Csaba Ferenc Asztalos, Președintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminării (CNCD) din România în cadrul cursului  de instruire în domeniul nediscriminării și asigurării egalității de șanse, organizat la începutul săptămânii curente în Nisporeni.

Cei aproximativ 20 de participanți, au dezbătut subiectul discriminării prin prisma obligațiilor administrațiilor publice locale. Totodată, funcționarii publici au fost încurajați să continue procesul de transpunere a prevederilor Legii 121 privind asigurarea egalității în documentele organizatorice, regulamentele și procedurile interne pe care le utilizează. Reamintim, că Institutul de Politici Publice împreună cu partenerii săi: Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din Moldova (CPPDAE), Consiliului National pentru Combaterea Discriminării (CNCD) din România și Institutul de Politici Publice din România oferă asistență la distanță reprezentanților primăriilor interesați să aplice principiile nediscriminării la nivel local și să analizeze conformitatea conținutului actelor interne la prevederile Legii privind asigurarea egalității.

La rândul său, Oxana Gumennaia, membra Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, a venit să confirme că statistica în domeniul discriminării este în permanentă creștere. ”Majorarea numărului de cereri privind  discriminarea este de fapt un trend pozitiv în societatea noastră, deoarece de facto ar înseamnă că tot mai mulți oameni  înțeleg că sunt discriminați și își apără drepturile”, a zis Oxana Gumennaia.

Reamintim, că august-septembrie 2016 Institutul de Politici Publice a organizat 6 cursuri de instruire în domeniul nediscriminării și asigurării egalității în 6 raioane ale țării, la care au participat 150 de reprezentanți ai autorităților publice locale. Cursurile de instruire au avut drept scop consolidarea capacității autorităților publice locale în vederea aplicării legislației în domeniul nediscriminării. Acestea sunt realizate în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”, implementat de Institutul de Politici Publice împreună cu partenerii săi: Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din Moldova, Consiliului National pentru Combaterea Discriminării (CNCD) din România și Institutul de Politici Publice din România.

Proiectul este susținut financiar de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de către Fundația Soros-Moldova.

 

Buletinul informativ nr.7

poza buletin 7

nisporeni 3