kick-off meeting, Chisinau

kick-off meeting, Chisinau

Kick-off meeting în cadrul proiectului „Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea cobaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”