kick-off meeting, Chișinău

kick-off meeting, Chișinău

kick- off meeting în Chișinău a proiectului „Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea cobaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”