Temă Descrierea Fișiere

2016

Leaflet „CE ESTE DICRIMINAREA?”

Leafletul “Ce este discriminarea?” a fost creat în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”. Acesta are un caracter educațional, și vine să explice cititorului într-o manieră accesibilă, cum deduci fenomenul  discriminării și componentele acestuia.

 

Proiectul ”Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”

Broșura Proiectului ”Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile” este dedicată activităților realizate pe parcursul anilor 2015-2016.    

Ghid pentru Autoritățile Publice Locale în domeniul prevenirii și combaterii discriminării (Ro/Ru)

Acest ghid vine în ajutorul  APL-urilor în vederea promovării principiilor nediscriminării și egalității, încurajării diversității și toleranței, precum și creării unei societăți incluzive la nivelul comunităților locale și îndeamnă la o examinare sistematică a politicilor și măsurilor planificate, cît și a deciziilor asumate din perspectiva posibilelor efecte asupra anumitor persoane sau grupuri de persoane și asupra modului de livrare a serviciilor și bunurilor cu caracter public.

Discriminarea la locul de muncă: Ce trebuie să ştii?

Posterul „Discriminarea la locul de muncă: Ce trebuie să ştii?” conţine informaţii utile atît pentru angajatori, cît şi pentru angajaţi. Acesta atrage atenţia asupra criteriilor protejate de Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii şi explică ce este discriminarea şi care sunt formele acesteia.

2015

Formare în domeniul antidiscriminării și al drepturilor persoanelor cu dizabilități

Acest suport de curs reflectă asupra conceptelor-cheie pentru înțelegerea dizabilității, tipurilor de dizabilități, stereotipurilor și prejudecăților existente, de asemenea examinează legislația internațională și națională aplicabilă persoanelor cu dizabilități.

 

Consolidarea sistemului instituțional de prevenire și combatere a discriminării

Acest suport de curs realizează o evaluare a sistemului național de anti-discriminare din perspectiva standardelor minime internaționale, identifică difi­cultățile și provocările întâlnite în procesul de creare, dezvoltare și consolidare a acestui sistem și formulează soluții concrete în depășirea acestor obstacole.

 

Fenomenul discriminării în Republica Moldova: percepţia cetăţeanului. Sondaj sociologic

Cercetarea a fost efectuată pe un eşantion de 1070 de persoane şi relevă percepţia acestora privind fenomenul discriminării.