Nr. Description case Files

2017

Consiliul examinează nota de autosesizare prin care se invocă discriminarea pe criteriu de dizabilitate la servicii publice de transport
June 23rd, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Consiliul examinează dosarul 36/17, prin care se invocă un tratament discriminator în accesarea medicamentelor asigurate din bugetul de stat pe criteriul de vârstă și gen.
May 11th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Consiliul are în procedura dosarul 04/17, prin care se invocă o presupusă discriminare pe criteriu de dizabilitate, determinată de inaccesibilitatea complexului locativ
February 16th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Consiliul are în procedură dosarul nr. 03/17, prin care se invocă o pretinsă discriminare pe criteriul de domiciliu, în acces la serviciile disponibile publicului
February 16th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Consiliul examinează dosarul 519/16, prin care se invocă o presupusă discriminare la locul de muncă pe criteriu de dizabilitate
February 16th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Consiliul examinează cauza nr. 08/17, prin care se invocă o presupusă discriminare în acces la servicii medicale
February 16th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Consiliul examinează cauza nr. 514/16, prin care se invocă o presupusă discriminare pe criteriu de dizabilitate pe termen și vârstă, în acces la servicii medicale și servicii de protecție socială
February 16th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusa discriminare în baza modului de finanțare a studiilor, la calcularea vechimii în muncă, calcularea și achitarea sporului la salariu și calcularea îndemnizației legale
February 7th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusa discriminare directă şi segregare rasială pe criteriu de origine naţională şi etnică
February 7th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusă discriminare pe criteriul de opinie politică și apartenență etnică
January 11th, 2017

Sorry, this entry is only available in Romanian.

2016

Presupusa discriminare pe criteriul de opinie, în acces la instituția preșcolară
November 22nd, 2016

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusa discriminare manifestată prin hărţuire, acces la justiţie şi refuz în acomodarea rezonabilă pe criteriul de dizabilitate
November 14th, 2016

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusa discriminare bazată pe criteriul de dizabilitate, în accesul la justiţie manifestată prin refuzul în acomodarea rezonabilă
November 14th, 2016

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusă discriminare în acces la servicii destinate publicului
June 5th, 2016

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusă hărțuire pe criteriu de convingeri
June 5th, 2016

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusa hărțuire pe criteriu de dizabilitate
April 15th, 2016

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Presupusa discriminare pe criteriu de dizabilitate
April 15th, 2016

Sorry, this entry is only available in Romanian.