Proiectul “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”.

Parteneri: Institutul de Politici Publice, Republica Moldova (Aplicant); Institutul pentru Politici Publice, România; Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Republica Moldova; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; România.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului.

Obiectiv general: Dezvoltarea în Republica Moldova a unui sistem independent și eficace de prevenire și de combatere a discriminării.

Obiective specifice:

  • Consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale, entităților/factorilor de luare a deciziei în vederea monitorizării procesului de implementare a politicilor nediscriminare și asigurarea asistenței pentru victimele discriminării.
  • Sprijinirea autorităților publice locale pentru a asigura reprezentarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile la nivel local.
  • Intensificarea cooperării între reprezentanții societății civile locale și Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE).
  • Asigurarea colaborării între sistemele naționale din Republica Moldova și România privind prevenirea și combaterea discriminării.
  • Împuternicirea cetățenilor în vederea asumării și solicitării respectării drepturilor lor de a nu fi discriminați.

Grupuri țintă:

  • Organizații nonguvernamentale, experți, activiști civici și reprezentanți ai mass-media.
  • Administrații publice locale.
  • Personalul din cadrul aparatului administrativ al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și membrii acestuia.
  • Victime ale discriminării.