Una din responsabilitățile principale ale Autorităților Publice Locale (APL) este asigurarea realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale membrilor societății, în spirit de egalitate și echitate. În temeiul Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității, toți reprezentanții APL-urilor trebuie să contribuie, în limita competenței și atribuțiilor care le sunt acordate, la promovarea principiilor nediscriminării și egalității în procesul decizional, cât și la susținerea diversității, toleranței și incluziunii sociale în cadrul comunităților administrate.

Jurisprudența Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) reflectă că cele mai frecvente cazuri în care s-a constatat faptul discriminării țin de  accesul la bunurile și serviciile disponibile publicului (servicii de asistență medicală și alte servicii de sănătate; de protecție socială; de transport; culturale și de agrement; accesul la clădirile instituțiilor publice și a obiectelor de menire socială), confirmat de 41% din totalul deciziilor care au fost emise în 2015.[1] Situația este îngrijorătoare și determină necesitatea unor eforturi comune pentru prevenirea și combaterea discriminării în acest domeniu, mai ales în condițiile în care Autoritățile Publice Locale (APL) continuă să fie una dintre cele mai de încredere instituții pentru cetățenii din Moldova.

În acest sens, reprezentanții APL-urilor din țară au fost asistați în perioada mai 2016 – ianuarie 2017 în cadrul unui curs la distanță în domeniul nediscriminării, unde au avut posibilitatea să fie instruiți și sprijiniți în transpunerea prevederilor Legii nr. 121 privind asigurarea egalității în documentele interne și procedurile care le utilizează și în aplicarea principiilor nediscriminării la nivel local.

Aspectele de interes manifestate de reprezentanții administrației publice locale în cadrul asistenței la distanță în domeniul nediscriminării au fost legate de: transpunerea prevederilor Legii nr 121 cu privire la asigurarea egalității în actele interne și procedurile interne pe care le utilizează primăria; modalitățile de a reacționa și soluționa plângeri; interzicerea discriminării în câmpul muncii; activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; modalitățile de livrare a serviciilor și bunurilor cu caracter public prin prisma Legii nr. 121 privind asigurarea egalităţii;  utilitatea Ghidului privind combaterea discriminării pentru reprezentanții APL; aplicarea cadrului legislativ în domeniul nediscriminării cu privire la familii monoparentale, familii numeroase, copii romi, copii cu dizabilități, cu devieri de comportament; respectarea principiilor nediscriminării la nivelul comunității;  modalitățile de a reacționa la discriminarea pe bază de gen și instigare la ură; discriminare pe criteriul de opinie, în accesul copiilor la instituțiile preșcolare; crearea/dezvoltarea serviciilor în parteneriat cu ONG-uri; aplicarea principiului egalității în procesul de examinare de către autoritățile tutelare a litigiilor ce țin de creșterea și educarea copiilor de către părinți ce locuiesc separat; etc.

Asistența la distanță a fost oferită APL-urilor care și-au exprimat interesul în urma apelului public lansat, cursurilor de training și campaniilor de informare desfășurate, dar şi la autosesizarea echipei de proiect care a identificat pe site-urile disponibile acte interne şi regulamente ce conţin prevederi discriminatorii, conţinutul cărora a fost analizat şi ajustat prin prisma principiilor nediscriminării.

Principiile egalității și nediscriminării pentru activitatea administrației publice locale, împreună cu regulamentele modificate si/ sau completate emise de APL au fost expediate online și prin poștă cu titlu de recomandare către primăriile vizate, dar și către alte APL-uri pentru a servi drept bază pentru formularea unor prevederi mai generale spre a fi integrate în activitatea APL.

Scopul activității de asistență la distanță a fost de a consolida capacitățile reprezentanților autorităților publice locale în domeniul transpunerii prevederilor Legii nr. 121 privind asigurarea egalității în documentele interne și procedurile utilizate, dar și de a crește nivelul de cooperare între Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității și reprezentanții autorităților publice locale.

Astfel, expertiză individualizată pe baza Ghidului pentru autoritățile administrației publice locale în domeniul prevenirii și combaterii discriminării, și nu numai, oferită prin e-mail sau prin telefon, cu privire la modalitățile de prevenire, combatere și/sau soluționare a cazurilor de discriminare, dar și recomandări generale și/sau particularizate cu privire la conformitatea conținutului documentelor și procedurilor interne la principiile nediscriminării au fost oferite pentru aproximativ 50 de reprezentanți ai APL în cadrul cursului la distanță.

Asistența la distanță a fost desfășurată în cadrul Proiectului Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”, implementat de Institutul de Politici Publice, împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova.

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Recomandări cu privire la modificarea și completarea actelor emise de APL prin prisma principiilor nediscriminării

Recomandări pentru autoritatile tutelare_Direcția Asistenta Socială din prisma principiilor nediscriminării

Recomandări generale pentru APL în domeniul nediscriminării

[1] Raport general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova, în anul 2015, realizat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, pagina 17. Disponibil la:   http://egalitate.md/media/files/Raport%20general%202015.pdf

DSCN3800