Experții Institutului de Politici Publice (IPP) de comun cu Administrațiile Publice Locale au lansat procesul de transpunere a prevederilor Legii nr. 121 privind asigurarea egalității în documentele organizatorice, regulamentele și procedurile interne pe care le utilizează. „Pentru ajustarea documentelor interne, IPP oferă asistență la distanță reprezentanților primăriilor interesați să aplice principiile nediscriminării la nivel local și să analizeze conformitatea conținutului actelor interne la prevederile Legii privind asigurarea egalității”, a susținut Maria Stratan, reprezentantul IPP la cursurile de instruire în domeniul nediscriminării și asigurării egalității de șanse, organizate pe parcursul săptămânii curente în Ungheni și Glodeni. La cursuri au participat peste 50 de reprezentanți ai APL-urilor din raioanele sus-nominalizate.

”Funcționarii publici sunt abia la un început de cale în ce vizează depistarea formelor de discriminare și cursurile vin sa demonstreze încă o dată acest lucru. Dacă la începutul instruirii, majoritatea participanților APL susțineau că nu au înregistrat cazuri de discriminare, atunci la finele acestuia, funcționarii au identificat un șir de cazuri de discriminare pe criterii de apartenență politică, opinie, dezabilitate, gen, maternitate, discriminare pe criteriu de studii, etc.”, a zis Arina Țurcan, expertul în domeniul nediscriminării, trainer al cursului de instruire.

În această ordine de idei, participanții au fost informați despre  procedura de depunere a  plângerii pe un presupus fapt de discriminare către Consiliul  pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, inclusiv și în formă electronică pe site-ul www.egalitate.md.

Totodată, în cadrul cursului au fost abordate subiectele ce vizează formele discriminării, cum se manifesta discriminarea în domeniul livrării serviciilor cu caracter public, care sunt responsabilitățile APL-urilor în baza Legii cu privire la asigurarea egalității,  precum și au fost studiate cazurile examinate de către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii în care au fost vizate administrațiile publice locale.

Reamintim, că cursurile de instruire în domeniul nediscriminării și asigurării egalității de șanse sunt organizate pe parcursul lunii august în 5 raioane ale țării – Cimișlia, Leova, Ungheni, Glodeni și Briceni. Acestea au drept scop consolidarea capacității autorităților publice locale în vederea aplicării legislației în domeniul nediscriminării. Instruirile sunt organizate de către

Institutul de Politici Publice, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii din Republica Moldova și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România  în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”. Proiectul este susținut financiar de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de către Programul Egalitate și Participare Civică al Fundația Soros-Moldova.

DSCN3800