Informație Generală

Institutul de Politici Publice din Republica Moldova împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, va organiza un curs la distanță în domeniul nediscriminării. În acest context, Institutul de Politici Publice din Republica Moldova selectează participanți la acest curs.

Obiectivele generale ale acestui curs:

 • Consolidarea capacității reprezentanților autorităților publice locale în domeniul implementării prevederilor Legii nr. 121 privind asigurarea egalității;

Obiectivele specifice:

 • Transpunerea prevederilor Legii nr. 121 privind asigurarea egalității în regulamentele/procedurile și documentele interne folosite de către APL-uri;
 • Creșterea nivelului de cooperare între Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, și reprezentanții autorităților publice locale.

 

Modalitățile de livrare a acestui curs:

 1. Prin e-mail sau prin răspunsurile oferite în scris;
 2. Prin intermediul unor discuții/conferințe Skype, organizate la solicitarea autorităților publice locale.
 3. Pentru o bună asigurare logistică, detalii de clarificare a unor aspecte livrate în cadrul cursului la distanță se pot solicita și prin telefon de la experții angajați în cadrul proiectului.

 Etapele de realizare  a cursului la distanță:

Prima etapă:

 1. Expedierea unui ghid în domeniul nediscriminării destinat APL-urilor. Ghidul conține:

a) noțiuni generale privind discriminarea și formele acesteia;
b) cadrul legal cu privirea la prevenirea și combaterea discriminării;
c) modalitățile de livrare ale serviciilor/bunurilor publice  de către APL-uri în conformitate cu Legea nr. 121 privind asigurarea egalității;
d) procesul de depunerea unei plângeri adresate CPEDAE și modalități de soluționare a acestor plângeri înainte ca să ajungă la Consiliu.

    2.  Acest ghid va fi însoțit de un chestionar de evaluare a necesităților și aspectelor ce se doresc a fi vizate în cadrul cursului la distanță.

A doua etapă:

În urma centralizării răspunsurilor și confirmării primirii ghidurilor, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Institutul de Politici Publice din Republica Moldova, dar și omologii din România: Consiliul Național de Combatere a Discriminării și Institutul pentru Politici Publice vă vor oferi răspunsuri în ceea ce privește modalitățile de prevenire a cazurilor de discriminare în prestarea serviciilor publice, dar și la nivel intern și modalități de soluționare a cazurilor de discriminare ce au loc la nivelul comunității.

A treia etapă:

Autoritățile publice locale vor avea posibilitatea de a transmite documentele, procedurile și regulamentele interne pentru ca experții să se pronunțe asupra conformității conținutului lor cu prevederile legii 121.

A patra etapă:

APL-urile, ce au arătat interes și capacitate de a transpune regulamentele/procedurile și documentele interne la prevederile Legii nr. 121 privind asigurarea egalității, vor avea posibilitatea de a fi selectate, ulterior, pentru un curs de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării. Locul desfășurării acestor cursuri va fi stabilit ulterior.

Profilul candidatelor/candidaților:

 • Reprezentant/ă a/l administrației publice locale care lucrează în mod direct cu documentele interne și/sau care interacționează cu membrii/ele comunității în vederea oferirii unor servicii/bunuri cu caracter public.

Criterii de selecție:

 • Cursanții/cursantele vor fi selectate în baza unei scrisori de informare, în care se va specifica numele persoanei care va participa, funcția și denumirea primăriei sau a consiliului (după caz). Candidații/candidatele vor menționa în textul scrisorii aspectele ce se doresc a fi abordate în cadrul cursului și modalitatea de comunicare.
 • Scrisorile de informare vor fi transmise pe adresa stella_utica@ipp.md, până pe data de 30 mai, ora 18:00.

Aspecte organizatorice:

 • Cursul va fi livrat de către Institutul pentru Politici Publice din România împreuna cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în strânsă colaborare cu Institutul de Politici Publice din Republica Moldova și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.
 • Experții nu se vor deplasa la sediul primăriilor sau consiliilor locale în această etapă a cursului.
 • Alte informații cu privire la sesiunile de training, pot fi solicitate prin e-mail la: stella_utica@ipp.md sau la numărul de telefon: (0 22) 27 67 85.

Cursul este organizat în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile.”

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului.

 

 

 

Anunt_APL