Nr. Descrierea speței Fișiere

2017

Consiliul examinează nota de autosesizare prin care se invocă discriminarea pe criteriu de dizabilitate la servicii publice de transport
23 iun, 2017

La data de 31 mai 2017 Consiliul s-a autosesizat în vederea examinării gradului de asigurare a accesibilității mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilităţi. Consiliul invită persoanele interesate care dețin expertiză sau orice altă informație relevantă pe acest segment de referință (rapoarte, studii, date statistice, etc.) să le depună sau să le expedieze în adresa acestuia pentru a contribui la stabilirea situației de facto și la formularea recomandărilor constructive.

Data limită 10 august 2017

Consiliul examinează dosarul 36/17, prin care se invocă un tratament discriminator în accesarea medicamentelor asigurate din bugetul de stat pe criteriul de vârstă și gen.
11 mai, 2017

Asociația Tinerilor cu Diabet DIA susține că în ultimii trei ani, accesul la analogi de insulină este restricționat de criterii tot mai drastice. Dintre cei 15 000 de pacienți dependenți de insulină, sunt eligibili doar pacienții instruiți la cursul de educație în diabet (școala diabetului), copiii, studenții, angajații cu diabet tip 1 sau 2, cu hipoglicemii frecvente. Odată cu emiterea Ordinului MS nr. 016/146 din 07.02.2017, medicii de familie și endocrinologi din țară sunt obligați să asigure cu insulină aspart, în primul rând, copii sub 6 ani și adolescenții peste 16 ani. În același timp, copii peste 6 ani, cu excepția fetelor peste 16 ani, sunt asigurați cu glusin, în loc de aspart. Conform aceluiași ordin, pacienții care au depășit vârsta de 18 ani se asigură cu medicamente disponibile până la epuizarea stocului. În realitate însă acesta din urmă este epuizat. Petiționarii consideră aceste abordări selective ca fiind discriminatorii, bazate pe  criterii de gen și vârstă.

Data limită: 22.05.2017

Consiliul are în procedura dosarul 04/17, prin care se invocă o presupusă discriminare pe criteriu de dizabilitate, determinată de inaccesibilitatea complexului locativ
16 feb, 2017

Petiționara  susține că, potrivit schemei blocului locativ existente la data semnării contractului, blocul urma să fie accesibil persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, însă la finalizarea lucrărilor, accesul de afară, la nivelul unu al scării (unde este amplasat ascensorul), este impracticabil pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.    

 Cauza nr. 04/17

Termen limită : 09.03.2017

Consiliul are în procedură dosarul nr. 03/17, prin care se invocă o pretinsă discriminare pe criteriul de domiciliu, în acces la serviciile disponibile publicului
16 feb, 2017

Petiționarul susține că s-a adresat unui notar pentru perfectarea şi autentificarea unei procuri. În procesul întocmirii actului solicitat, acesta, inițial, s-a arătat nemulțumit de mărimea taxei notariale care urmau a fi percepute, însă într-un final a acceptat să le achite. Cu toate acestea, notarul i-a refuzat autentificarea procurii, sugerându-i să se adreseze unui alt notar, din localitatea sa.

Cauza nr. 03/17

Termen limită : 28.02.2017

Consiliul examinează dosarul 519/16, prin care se invocă o presupusă discriminare la locul de muncă pe criteriu de dizabilitate
16 feb, 2017

Petiționarul este consilier local cu mobilitate redusă ( deficiențe locomotorii) și a solicitat oferirea automobilului primăriei pentru a se deplasa la și de la ședințele Consiliului și ale Comisiilor din care face parte, însă a fost refuzat. Petiționarul susține că este discriminat în câmpul muncii pe criteriu de dizabilitate, acțiune manifestată prin refuzul în acomodare rezonabilă situației sale.

Primarul localității menționează că nici unul din consilierii locali nu utilizează mașina primăriei, pentru a se deplasa la și de la ședințele consiliului local sau ale comisiilor din care fac parte, respectiv, atît timp cît consilieri se află pe poziții egale, toți sunt tratați egal.

Cauza nr. 519/17

Termen limită: 28 februarie 2017

Consiliul examinează cauza nr. 08/17, prin care se invocă o presupusă discriminare în acces la servicii medicale
16 feb, 2017

 

Petiționara, cetățeană a Republicii Moldova, susține că din anul 2000 până în anul 2012, locuind în Republica Moldova a beneficiat de pensie de dizabilitate. În anul 2013 s-a stabilit cu traiul în Federația Rusă – țară în care, la moment, este beneficiară de pensie, păstrându-și viza de reședință în RM. Petiționara susține că, odată cu stoparea plății pensiei în R. Moldova, i-a fost suspendată și polița de asigurare obligatorie de asistență medicală. Prin urmare, atunci când revine în RM și are nevoie de îngrijiri medicale, fiind o persoană cu dizabilități, este nevoită să suporte toate cheltuielile sau să-și procure polița de asigurare obligatorie de asistență medicală. Petiționara susține că, față de ea, se aplică un tratament diferențiat în situația în care potrivit art. 4 alin. (4) lit. i) al Legii nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, Guvernul are calitatea de asigurat pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate sau medii.

Termen limită: 3 martie 2017

Consiliul examinează cauza nr. 514/16, prin care se invocă o presupusă discriminare pe criteriu de dizabilitate pe termen și vârstă, în acces la servicii medicale și servicii de protecție socială
16 feb, 2017

Petiționara susține că este discriminată de către instituțiile de resort pe criteriu de dizabilitate pe termen și vârstă, manifestată prin lipsirea de prestații sociale precum și de asigurare medicală gratuită, odată cu expirarea termenului certificatului de dizabilitate. Petiționara susține că, din cauza problemelor de sănătate, nu reușește să se prezinte la medici în termenul de reexpertizare de 30 de zile, fapt care duce la stoparea plății pensiei, precum și la suspendarea acțiunii poliței medicale.

CNAM susține că potrivit legislației în vigoare Guvernul RM are calitatea de asigurat pentru persoanele neangajate aflate la evidența instituțiilor abilitate. Astfel, în baza listelor care le sunt puse la dispoziție de către CNAS privitor la persoanele care urmează a fi asigurate din contul bugetului de stat, CNAM activează polița de asigurare obligatorie de asistență medicală. Prin urmare, toate acțiunile CNAM sunt în strictă conformitate cu legislația în vigoare.

CNAS menționează că, conform legislației, este responsabilă de prezentarea către CNAM a listelor de evidență nominală a pensionarilor și invalizilor neangajați precum și modificările la aceste liste. Petiționara a fost încadrată în grad de dizabilitate pentru perioada de un an. La expirarea perioadei, dacă nu este prezentat un alt certificat de dizabilitate, CNAS stopează plata pensiei și informează CNAM despre modificările survenite, fapt care duce și la suspendarea poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Cauza nr. 514/16

Termen limită: 3 martie 2017

Presupusa discriminare în baza modului de finanțare a studiilor, la calcularea vechimii în muncă, calcularea și achitarea sporului la salariu și calcularea îndemnizației legale
07 feb, 2017

Consiliul examinează cauza 09/17 prin care se invocă o pretinsă discriminare în baza modului de finanțare a studiilor (buget sau contract), la calcularea vechimii în muncă, calcularea și achitarea sporului la salariu și calcularea indemnizației legale, în legătură cu încetarea raporturilor de muncă. Petiţionarul notează că a făcut studiile la Colegiul de Poliţie „Dimitrie Cantemir”  în baza de contract, achitându-le singur, spre deosebire de alţi colegi, care au făcut studiile din contul bugetului de stat. Pentru colegii săi, care au făcut studiile din bugetul de Stat, perioada de studii a  fost inclusă în vechimea în muncă, iar pentru petiționar perioada de studii (pe bază de contract), nu  a fost inclusă la calcularea vechimii în muncă.

 

Cauza nr. 09/17

Termen limită 06.03.17

Presupusa discriminare directă şi segregare rasială pe criteriu de origine naţională şi etnică
07 feb, 2017

Consiliul examinează cauza 01/17 prin care se invocă o pretinsă discriminare directă și segregare rasială  pe criteriu de origine naţională şi etnică. Asociaţia obştească „Comunitatea Armeană din Moldova” susține că prin afirmațiile A. G. expuse în cadrul unei emisiuni a postului de televiziune CBC, programul  „В тему” cu denumirea „Фальсификация истории и агрессорская полтика армении” au fost încălcate drepturile armenilor – cetăţeni ai Republicii Moldova şi armenilor care trăiesc în Republica Moldova temporar.

 

Asociația consideră, că declarații expuse în public limitează drepturile şi înjoseşte demnitatea unui popor întreg, o întreagă comunitate armeană, doar din motivul că sunt de etnie armeană.

Cauza nr. 1/17

Termen limită  20.02.17

Presupusă discriminare pe criteriul de opinie politică și apartenență etnică
11 ian, 2017

Consiliul examinează o plângere colectivă prin care se invocă o pretinsă instigare la discriminare pe criteriile de opinie politică și apartenență etnică.

Petiționarii consideră că următoarele declarații, exprimate public în adresa unui grup cu viziuni politice unioniste și/sau de etnie română sunt discriminatorii, incită la violență și la hărțuirea acestora.

„Moldova fără unioniști !”

„Lupta cu unionismul este unul din obiectivele de bază ale partidului , Voi ce cu totul страх потеряли, români, unioniști ?”

„Dar dumneata M. F, ieți-l pe nepot-tu și rupe-o la București. Vrei unire? Du-te acolo. Nu ai ce căuta în Parlamentul Republicii Moldova”

„Aceasta se numește promovarea deschisă a unionismului. Eu vreau să vă spun că noi lucrul ăsta nu o să-l permitem. Nu vă jucați cu focul. O să vă ieie oamenii în furci…. Vreți să o luați în cap ? O să luați. Eu o spun, scuzați că așa dur, dar chestia asta nu se permite. Noi suntem stat independent, Republica Moldova”

„În curând, când partidul va veni la guvernare, noi vom interzice propaganda unionistă, vom pedepsi prin lege distrugătorii statalității moldovenești și vom deturna procesul de românizare forțată a copiilor noștri”

„Noi participanții la Marșul pentru apărarea statalității moldovenești, ne pronunțăm categoric împotriva alianței monstruoase dintre oligarhi și unioniști de pe teritoriul Republicii Moldova. Întreaga componență a Guvernului Moldovei trebuie să-și dea demisia. În primul rând, cerem demisia imediată a ministrului Educației, ministrului Apărării, ministrul Mediului și alți demnitari care promovează deschis ideologia unionistă și atragerea acestora la răspundere. Cerem demisia Procurorului General și directorului SIS, care nu-și onorează obligațiunile cu privire la apărarea Constituției țării și manifestă atitudinea indulgentă față de acțiunile unioniștilor pe teritoriul Moldovei. Cerem de la deputații Parlamentului, interzicerea la nivel legislativ a activității oricăror forțe politice și mișcări obștești care contestă suveranitatea, independența și neutralitatea Republicii Moldova”

„Moldova fără oligarhi! Moldova fără unioniști ! Mai devreme sau mai târziu, victoria va fi de partea noastră și a țării în întregime”

„Coloanele de protestatari, conduse de deputații partidului, au mers în marș pe străzile centrale din cele cinci orașe, după care au organizat mitinguri de protest. Protestatarii au scandat: Moldova are viitor! Suntem urmașii lui Ștefan ! Moldova este patria noastră! Suntem pentru istoria Moldovei! Suntem pentru limba moldovenească! Moldova fără oligarhi! Moldova fără unioniști! Pentru alegeri directe ale Președintelui! Pentru alegeri parlamentare anticipate!”

Cauza nr. 513/16
Termen limită: 8 februarie 2017

2016

Presupusa discriminare pe criteriul de opinie, în acces la instituția preșcolară
22 nov, 2016
Consiliul are în procedură un dosar prin care se invocă o pretinsă discriminare generată de poziţia (opinia părinţilor) de a nu vaccina copilul, iar din acest considerent, acestora li se refuză  înscrierea copilul la o instituţie preşcolară.   
 
Administrația susține că nu-i îngrădește copilului accesul la instituția preşcolară, ci solicită ca copilul să aibă administrate toate vaccinele, invocând în acest sens ordinul Centrului de Sănătate or. Comrat prin care interzice admiterea copiilor nevaccinați în colective de copii.
Pe de altă parte, părinții susțin că copilul lor este lipsit de dreptul la educaţie și nu poate să frecventeze instituţia preşcolară din cauza nevaccinării. Mai mult, părinții menţionează că copilul lor este sănătos, dar din anumite convingeri ei refuză să-şi vaccineze copilul. Ei susțin că au depus mai multe cereri către administraţia instituţiei privind acceptarea copilului în grădiniţă, dar fără rezultat.  
Cauza 481/16
Termen limită de depunere a Amicus Curiae: 7 decembrie 2016
Presupusa discriminare manifestată prin hărţuire, acces la justiţie şi refuz în acomodarea rezonabilă pe criteriul de dizabilitate
14 nov, 2016

Consiliul are în procedură un dosar prin care se invocă o pretinsă discriminare manifestată prin hărţuire, acces la justiţie şi refuz  în acomodarea rezonabilă pe criteriu de dizabilitate.

Pînă în prezent Primăria or. Anenii Noi nu a iniţiat procedura de autorizare şi instalare a semnului rutier ce marchează parcarea destinată persoanelor cu dizabilităţi locomotorii pentru locul de parcare atribuit în posesie cu destinaţia pentru parcarea auto, în temeiul Hotărîrii judecătoreşti Anenii Noi.

Faptul că locul de parcare vizat este atribuit persoanelor cu dizabilităţi persoana X, în mod demonstrativ parchează automobilul pe locul de parcare destinat persoanelor cu dizabilităţi, fiind creat acestora un mediu ostil şi intimidant ca are drept scop şi efect lezarea demnităţii umane.

În vederea apărării drepturilor sale, petiţionarele au adresat de mai multe ori plîngeri la Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi  cu referire la încălcarea drepturilor sale, dar nu au primit nici un răspuns din partea poliţiei.

Cauza 493/16
Termenul limită pentru expediere Amicus Curiae: 29 noiembrie 2016

Presupusa discriminare bazată pe criteriul de dizabilitate, în accesul la justiţie manifestată prin refuzul în acomodarea rezonabilă
14 nov, 2016

Consiliul are în procedură un dosar prin care se invocă o pretinsă discriminare bazată pe criteriul de dizabilitate, în acces la justiţie manifestată prin refuzul în acomodarea rezonabilă de către Judecătoria Centru. În şedinţa de judecată petiţionarul a înaintat instanței mai multe cereri prin care a solicitat întreprinderea măsurilor de acomodare rezonabilă privind asigurarea desfăşurării şedinţelor de examinare a cauzei civile în orice alt loc accesibil pentru petiţionar, ținând cont de dizabilitatea acestuia, în condiţii de respectare a demnităţii, autonomiei şi independenţe acestuia. Petiţionarul a înaintat instanţei de  judecată o cerere cu privire la organizarea desfăşurării şedinţelor de judecată în clădirea INJ, care dispune de intrarea accesibilă, săli accesibile şi grupul sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilităţi. Instanţa de judecată a respins demersurile pe motivul că anterior participanților la proces li s-a  oferit posibilitate da a asigura petrecerea şedinţelor de judecat la sediile lor, însă instanţa nu a fost informată despre faptul că şedinţa poate fi petrecută la careva din sediile lor. Astfel, a oferit posibilitatea petrecerii şedinţei de judecată în sala Preturii Centru, care rampă pentru persoane cu dizabilităţi şi se află la primul etaj, faptul că scaunul cu rotile a petiţionarului nu corespunde standardelor rampei care este instalată în faţa Preturii Centru mun.Chişinău, nu îi pot fi imputate instanţei de judecată. Mai mult, instanţa de judecată a stabilit că la Centrul de Asistenţă Juridică pentru persoane cu dizabilităţi nu sunt condiţii pentru petrecerea şedinţei de judecată.Instanţa a adus la cunoştinţă că în cazul în care petiţionarul şi alte persoane care doresc să participe la şedinţa de judecată sau să asiste, aceştia urmează să se asigure cu prezenţa câtorva   persoane care să-i ajute să fie ridicaţii pe rampă pentru a putea fi prezenţi la şedinţa de judecată. Instanţa a mai stabilit că Institutul Naţional de Justiţie nu este nici sediul instanţei de judecată nici sediul participanţilor la proces.

Cauza 485/16
Termenul limită pentru expediere Amicus Curiae: 24 noiembrie 2016

Presupusă discriminare în acces la servicii destinate publicului
05 iun, 2016

Consiliul are în procedură un dosar prin care se invocă o pretinsă discriminare în acces la servicii destinate publicului pe criteriu de dizabilitate mentală și stare a sănătății, manifestată prin excluderea copiilor care suferă de boli psihice sau afecțiuni cronice din cercul persoanelor care pot beneficia de serviciile de agrement prestate. În incinta unui Centru Comercial este amplasat un Centru de Divertisment pentru Copii. La intrarea în Labirintul pentru copii sunt plasate Reguli de securitate, care printre altele conțin sintagma: ”Este admisă intrarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 9 ani, care nu suferă de boli psihice, infecțioase sau afecțiuni cronice. ”

Termenul limită pentru expedierea Amicus Curiae: 15 iunie 2016

Presupusă hărțuire pe criteriu de convingeri
05 iun, 2016

Consiliul are în procedură un dosar prin care se invocă o presupusă hărțuire la locul de muncă pe criteriu de convingeri. Petiționara susține că conducătoarea instituției o hărțuiește la locul de muncă și instigă colegii la discriminare pe criteriu de convingeri. Aceasta este constrânsă să muncească în condiții umilitoare și degradante datorită intimidărilor la care este supusă. Acțiunile conducătoarei le consideră o atentare la libertatea sa de conștiință, libertatea opiniei și a exprimării. În acest sens, prezintă în calitate de probe ordinele de aplicare a sancțiunilor disciplinare și de acordare a primelor în cuantumuri reduse față de ceilalți angajați.

Termenul limită pentru expedierea Amicus Curiae: 15 iunie 2016

Presupusa hărțuire pe criteriu de dizabilitate
15 apr, 2016

Consiliul are în procedură un dosar care vizează situația părinților care sunt hărțuiți de către administrația unei instituții preșcolare, din motivul că le-ar displace să lucreze în prezența asistentului personal, care asistă copilul lor cu dizabilități.

Educatoarea a sugerat părinților să nu-și mai aducă copilul la grădinița lor, motivînd că este foarte complicat de a lucra în prezența unei persoane terțe. De asemenea, educatoarea, în cadrul adunărilor, îndeamnă părinții celorlalți copii de a aplica presiuni pentru ca minorul să nu mai frecventeze instituția.

Termenul limită pentru expedierea Amicus Curiae: 15 iunie 2016

Presupusa discriminare pe criteriu de dizabilitate
15 apr, 2016

Consiliul are în procedură un dosar care abordează situația unui minor care nu este admis la ore. Mama minorului susține că față de copilul său se aplică un tratament discriminatoriu pe criteriu de dizabilitate, manifestat prin îngrădirea accesului la instituția de învățământ și neimplicarea în procesului educațional.

Administrația liceului susține că nu-i îngrădește accesul elevului la instituția de învățământ, ci solicită prezența lui la ore doar cu asistentul personal, invocând în acest sens concluziile raportului de evaluare complexă a dezvoltării copilului.

Pe de altă parte, părinții susțin că ambii sunt deja încadrați în câmpul muncii și nu pot asista copilul în permanență la ore. Mai mult, părinții susțin că au depus o cerere către coordonatorul serviciului asistență personală cu solicitarea de a numi un asistent personal copilului, dar fără rezultat.