”Adresările către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii  sunt în permanentă creștere. Dacă în primul an de activitate numărul acestora cu greu depășea limita de  40 de cereri, atunci doar în prima jumătatea ale anului curent au fot înregistrate peste 150 de adresări. Astfel, în cei trei ani de existență, Consiliul a examinat peste 430 de cereri ale cetățenilor parvenite din toată țara, dintre care în 103 cazuri au fost emise decizii de constatare a discriminării”, a susținut Andrei Brighidin, membrul Consiliului în cadrul cursului  de instruire în domeniul nediscriminării și asigurării egalității de șanse. Instruirile sunt organizate pe parcursul lunii august, în 5 raioane ale republicii și sunt destinate reprezentaților administrațiilor publice locale.

În perioada zilelor de 4-5 august 2016, circa 50 de funcționari  publici din raioanele Cimișlia și Leova au fost familiarizați cu definiția discriminării și conceptele egalității de șanse prevăzute în Legea 121 cu privire la asigurarea egalității. Participanții au examinat un șir de cazuri ce au fost calificate de către Consiliu drept discriminare. Cele mai mari dispute a trezit cazul unei mame solitare, căreia Consiliul orășenesc din Anenii Noi i-a refuzat să-i atribuie un lot de teren pentru construcția casei de locuit individuale, motivând că mama solitară nu cade sub incidența noțiunii de „familie”.  Ori, Consiliul în baza faptelor  și probelor prezentate de petiționară a constat discriminarea pe criteriu de stare civilă, deoarece argumentele legislative invocate de către administrația locală în refuzul de a-i oferi teren  mamei solitare se refereau la protejarea instituției ”căsătoriei” și nicidecum  a ”familiei”.

Unul din subiectele cheie ale cursului de instruire, constituie punctarea clară a obligațiilor administrațiilor publice locale prevăzute în Legea 121. Acestea fiind: abținerea de la un comportament ce poate fi interpretat drept sexist, rasist, ageist (discriminare pe motiv de vârstă), etc., abținerea de la exprimări, comentarii, glume  ce ar putea fi considerate ofensatorii, asigurarea accesibilității serviciilor publice pentru toți membrii comunității locale, indiferent de naționalitate, origine etnică, religie sau convingeri, dezabilitate, apartenență politică, ș.a.

Cursurile de instruire au drept scop consolidarea capacității autorităților publice locale în vederea aplicării legislației în domeniul nediscriminării. Acestea  vor continua și pe parcursul săptămânii viitoare, în raioanele Ungheni, Glodeni și Briceni. Instruirile sunt organizate de către Institutul de Politici Publice, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii din Moldova și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România  în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”. Proiectul este susținut financiar de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de către Fundația Soros-Moldova.

Newsletter_Nr.5

bul 5

Leova sedinta (1)